Thông tin mới về mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức
910 1481
01/18/2012 00:07:08

Thông tin mới về mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức

Tin xã hội, Thông tin mới về mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức | Tin tức 24h Vntimes

Ngày 26-12 tại Hội thảo “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013-2020" do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội đã họp bàn và thống nhất mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức. 

Ảnh minh họa: Internet

"Tập trung nâng mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức để từng bước bảo đảm mức sống tối thiểu của cán bộ, công chức và tương quan với mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động" - đây là nội dung chính được nêu ra tại hội thảo.

Tại hội thảo Bộ Nội vụ đưa ra định hướng lộ trình cải cách tiền lương từ 2013 - 2020 sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2013 - 2015 sẽ tập trung nguồn lực ưu tiên điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với cán bộ công chức, viên chức phù hợp với phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước. Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. Cụ thể, từ năm 2016 thực hiện mở rộng quan hệ mức lượng tối thiểu - trung bình (tốt nghiệp đại học hết tập sự) – tối đa (chuyên gia cao cấp bậc 3, tương đương Bộ trưởng) từ 1,0 - 2,34 – 10,0 hiện nay lên 1,0 – 3,2 – 15,0.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-5-2012 mức lương tối thiểu chung áp dụng với cán bộ, công chức sẽ tăng từ 830.000 đồng/tháng hiện tại lên 1,05 triệu đồng/tháng.

Bộ nội vụ cũng đưa ra 3 phương án cải cách tiền lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 - 2020 để xin ý kiến đóng góp của từng tỉnh thành trước khi trình Chính phủ. Phương án thứ nhất và cũng là thấp nhất 1,68 triệu đồng/tháng, phương án thứ 2 là 2 triệu đồng/tháng và phương án thứ 3 cao nhất là 3,15 triệu đồng/tháng theo quy định hiện hành. 

Trong hội thảo, mức lương tối thiểu đối với viên chức sự nghiệp, cũng được bộ nội vụ đưa ra hai phương án: áp dụng lương tối thiểu vùng, như đối với doanh nghiệp hoặc áp dụng lương tối thiểu như đối với cán bộ, công chức.

Nhật Vy


cho thu xe du l?ch