Người quê xúc tép chiên bột! Người quê xúc tép chiên bột!

Ở vùng kênh rạch chằng chịt miền sông nước Cửu Long, môi trường nước mặn, nước lợ là điều kiện sinh sôi và phát triển của nhiều loài tép. Tùy hình dạng và kích cỡ, tép có những tên gọi...